Super Tuesday

supertues image 2Qua hơn 40 năm định cư tại Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt đã tham gia vào nhiều cuộc bầu cử từ cấp địa phương đến liên bang và đã chứng tỏ được sự trưởng thành về chính trị của chúng ta. Lá phiếu của chúng ta dù là số ít nhưng rất quan trọng và vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả bầu cử sơ bộ (Primary) vì số cử tri Mỹ đi bầu thường dưới 10%. Do đó, ở những tiểu bang có số phiếu thắng thua khít khao như Virginia thì vài ngàn hay thậm chí vài trăm phiếu cũng có thể làm thay đổi kết quả bầu cử.

Xin được nhắc nhở quý vị và gia đình cùng quý đồng hương cử tri người Việt tại Tiểu bang Virginia nhớ tham dự cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày Thứ Ba 1 Tháng 3 năm 2016 để lựa chọn ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ.

Xin ghi nhớ các điểm quan trọng như sau khi đi bầu:

1.   Địa Điểm Bầu Cử: là nơi quý vị đã đi bầu những lần trước, nếu không thay đổi địa chỉ.
2.   Phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối
3.   Xin mang theo một thẻ căn cước có dán hình
4.   Quý vị sẽ chọn bầu cho ứng cử viên Dân Chủ hay Cộng Hòa.
       Ví dụ, muốn bầu cho Bà Hillary Clinton thì chọn lá phiếu bầu của Đảng Dân Chủ,
       nếu muốn bầu cho Ông Donald Trump thì yêu cầu có lá phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa
5.   Chọn người mình muốn bầu và bỏ vào thùng phiếu

Sự tham gia đông đảo của cử tri Người Mỹ Gốc Việt vào các cuộc bầu cử sẽ làm cho các ứng cử viên phải chú ý đến những nguyện vọng và đòi hỏi của chúng ta hơn. Đồng thời mở đường cho các thế hệ thứ hai của Người Mỹ Gốc Việt tiến xa hơn nữa trong việc tham gia vào dòng chính của xã hội Hoa Kỳ.

Views: 34