Tổ Chức

Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ

Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ  được thành lập vào ngày 9 tháng 5 năm 1987 tại Virginia với tư cách là một tổ chức bất vụ lợi theo luật định của tiểu bang Virginia.

Danh bộ  của Hội với Tiểu bang Virginia:
Corporate ID: 029564-2
Name: VIETNAM NATIONAL INSTITUTE ADMINISTRATION ALUMNI ASSOCIATION, EAST COAST, USA

Mục Đích của Hội: 

 • Tương thân tương trợ giữa các hội viên và gia đình.
 • Tham gia  các hoạt động văn hóa, giáo dục và xã hội của cộng đồng .
 • Giữ mối liên lạc mật thiết với các Hội Đồng Môn trên toàn thế giới.

Hội Viên:

1.  Hội viên hoạt động: Gồm các Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh các khóa Tham Sự, Đốc Sự, Cao Học và gia đình hiện cư ngụ tại Miền Đông, được sự chấp thuận của Hội và đóng niên liễm đầy đủ.

2. Hội Viên danh dự: Các cựu giáo sư, các cựu nhân viên hành chánh của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và  gia đình.

Phạm Vi Hoạt Động:

Các tiểu bang Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington D.C., Virginia và North Carolina.

Trụ sở Hội: 

3527 Armfield Farm Dr.,  Chantilly, VA 20151

Email: 

hanhchanhmd@gmail.com

Liên lạc điện thoại:

Lê Văn Quan                (703) 309 5962
Nguyễn Trường Phát   (703) 829 2838

Thành phần Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015-2017:

1. Hội Đồng Quản Trị:

 • Chủ Tịch: Lê Hữu Em.
 • Thành Viên: Cao Thị Lễ, Lê Văn Bỉnh, Đỗ Quang Tỏa, và Lâm Kim Dung. 

2. Ban Chấp Hành:

 • Chủ Tịch: Nguyễn Kim Hương Hỏa.
 • Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Trương Đình Thăng.
 • Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nguyễn Trường Phát.
 • Tổng Thư Ký: Lê Văn Quan.
 • Thủ Quỹ: Vũ Bá Hoan.
 • Trưởng Ban Báo Chí: Nguyễn Quang Dũng.

Sinh Hoạt của Hội:

1. Nội Bộ:

 • Phát hành Bản Tin để giữ mối liên lạc giữa các hội viên.
 • Phát Hành  Tập San Hành Chánh Miền Đông.
 • Tương trợ các hội viên có nhu cầu.
 • Phổ biến và duy trì Website Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông 
 • Tổ chức các buổi Đại Hội Tân Niên, picnic Hè.

2. Ngoại vụ:

 • Thành viên của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C., Maryland và Virginia.
 • Giữ mối liên lạc mật thiết với các hội đoàn bạn trong vùng.
 • Cung cấp sách cho Phòng Đọc Sách Tiếng Việt tại Thư Viện Thomas Jefferson, Falls Church, Virginia.
 • Quyên góp và xây dựng “Đường Đến Tự Do” tại Thư Viện Thomas Jefferson.
 • Khai thuế hằng năm cho đồng bào có lợi tức thấp.
 • Tổ chức các buổi giúp đồng bào lập hồ sơ xin thẻ xanh, nhập quốc tịch, các lớp luyện thi quốc tịch.

Views: 2685