Tiền Ảo

Phạm Q. Dũng (CH 10)

Ở phía trên, xin bấm vào ký hiệu 4 mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để xem toàn màn hình (full screen). Bấm nút “Esc” để trở về trang web. (áp dụng cho laptop hay PC)

Views: 133

Posted in nghien cuu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *