Bản Tin Hành Chánh Miền Đông – Tháng 2 Năm 2021

Ở phía trên Bản Tin, xin bấm vào ký hiệu 4 mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để xem toàn màn hình (full screen). Bấm nút “Esc” để trở về trang web. (áp dụng cho laptop hay PC)

Views: 538

Posted in ban tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *