Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Florida Tổ Chức Họp Mặt Liên Khóa 2016

Xin mời theo dõi các thông báo dưới đây của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Florida về việc tổ chức Họp Mặt Liên Khóa 2016 tại Florida, Hoa Kỳ.

Mọi việc liên quan đến Họp Mặt Liên Khóa CSV QGHC 2016 tại Florida, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Hội CSV QGHC Florida.

Phiếu ghi danh có thể tải xuống máy của bạn bằng cách bấm vào nút “download” ở phần dưới cùng của trang thông báo (chổ có mũi tên chỉ xuống, gần chữ “zoom 100%  secure“)

Views: 534

Posted in thongbaodacbiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *